YOGA

Varför yoga

Vad händer i kropp och knopp?

Du kommer att upptäcka att kroppen känns mer lättillgänglig och få mer ro i ditt sinne. Du kommer även att hitta dina favoritpositioner och på samma gång de positioner som är lite mer kluriga för dig.

Och det är just här det viktiga är: att yoga med en varsam medvetenhet. All yoga ger dig smidighet och rörlighet. Utför du den dynamiska yogan ökar du även styrkan och balans i din kropp. Mindfulness (medveten närvaro) följer som en röd tråd i all yoga.

Upptäck kroppen på mattan

När du yogar, blir du väldigt medveten om din kropp. Att du har en vänsterarm och en högerarm som känns olika starka och att de kan gör olika saker samtidigt. Du inser att du har en rygg som kan både fällas fram och böjas bak. Och dessutom vridas.

Vi har alla olika begränsningar och vi är alla olika skapta. Den goda nyheten är att yoga inte är någon tävling, varken med grannen på mattan bredvid eller med dig själv.

Varje person utgår från sin egen kropp i nuet.

Kroppen i vardagen

Hur många gånger springer vi inte igenom dagar utan att ägna en tanke åt att varken kroppen eller andetaget ens finns?

Först när vi ligger i sängen på kvällen kanske vi upptäcker en kropp som är tung och trött men ett sinne som går på högvarv. Eller så inser vi kroppshyddans existens först när vi får ont någonstans eller blir sjuka. När du väl övat upp en medvetenhet om din kropp och om närvaro i stunden på mattan, kan du ta med dig de insikterna i vardagen.

Andetaget

Bli medveten om ditt andetag. Att stanna upp och följa sitt andetag, gör att vi blir mer förankrade i nuet. Livet börjar med en inandning och slutar på en utandning. Och där emellan andas vi dygnet runt, ofta utan att lägga märke till detta. I yogan är medvetenhet om ditt andetaget en central del.