FÖRETAG

Var ett företag i tiden

Vi erbjuder vår tids metoder för att förebygga och minska stress på Ditt företag

Vår tids stress handlar om tankar och känslor.

Vår tids stress handlar om kroppen.

Hur kan Du långsiktigt se till Dina anställdas hälsa?

Detta är en fråga som blir allt viktigare för Dig som arbetsgivare.

Vi hjälper Dig utifrån de beforskade metoderna MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), KBT och yoga. 

Och vi skräddarsyr lösningar som passar just Ditt företag och Dina anställda. 

Vi har många års erfarenhet och många nöjda kunder som referenser.

Varmt välkommen till oss på Hälsokuben i Trelleborg .

Pernilla och Alexandra